Přístavba Centra strukturní a funkční genomiky rostlin