Vícepodlažní ocelová budova dle návrhu arch. Berana v Brně – Černovicích.